Stressa Inte!
Få 5% Rabatt På Shopping

Klicka på knappen nedan och du får en rabattkod för att handla i butiken.

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna sekretesspolicy föreskriver grundläggande ordning för insamling, behandling och lagring av Teddyway webbutikens uppgifter och Teddyway kundens personuppgifter.

1.2. Denna sekretesspolicy regleras av Europeiska unionens lag om skydd av personuppgifter och övriga rättsakter som skyddar personlig integritet.

1.3. Genom att lämna in dina personuppgifter till Teddyway webbutiken godkänner du att de kommer att användas och behandlas i enlighet med syften av denna sekretesspolicy.


2. Lagring, insamling och behandling av personuppgifter

2.1. Teddyway webbutiken följer dessa grundläggande principer för personlig databehandling:

2.2. Personuppgifter samlas in i legitima och avsedda syften.

2.3. Personuppgifter lagras inte längre än vad som föreskrivs i EU:s riktlinjer för rättsligt skydd för personuppgifter.

2.4. Personuppgifter behandlas endast av personal som har läst och undertecknat sekretessavtalet.

2.5. All information om behandlade personuppgifter är konfidentiell.


3. Teddyway webbutikens personal förstår vikten av personuppgifter. Kundens personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress och övriga uppgifter som anges i registreringsformuläret) samlas in, behandlas och lagras i följande syften:

3.1. Att skapa kundbeställningar och genomföra dem.

3.2. Att utforma finansiella dokument.

3.3. Att organisera leverans av varor.

3.4. Att uppfylla övriga avtalsförpliktelser.


4. Överföring av personuppgifter till tredje part

4.1 Teddyway webbutikens personal får endast överföra personuppgifter till tredje part i de fall som anges i avsnitt 2.2.

4.2. Personuppgifter överförs endast till tredje part i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.


5. Cookies

5.1. Teddyway webbutiken använder cookies för att hjälpa kunder att fullständigt utnyttja webbutikens tjänster.

5.2. Vid användning av Teddyway webbutiken lagras cookies på den enhet (webbläsare) som används av kunden som använder webbutikens tjänster.

5.3. Kundens personuppgifter insamlade med hjälp av cookies används för marknadsföring, ommarknadsföringskampanjer och olika statistiker nödvändiga för att säkerställa kompletta tjänster av webbutiken.

5.4. Kunden har rätt att radera en del eller alla lagrade cookies eller neka till användningen av cookies men i så fall kommer vissa funktioner på webbplatsen inte vara tillgängliga.

5.5. Genom att använda Teddyway webbutiken godkänner kunden att cookies används i hans / hennes webbläsare.

5.6. Kunden har rätt att upphäva detta godkännande genom att ändra webbläsarens inställningar.


6. Ändring av reglerna och slutbestämmelser

6.1. Teddyway har rätt att delvis eller helt ändra reglerna i denna sekretesspolicy utan föregående meddelande. Vidare användning av Teddyway webbutiken kräver att dessa regler följs. Alla oenigheter och tvister angående sekretesspolicyn ska lösas genom förhandlingar, vid underlåtenhet att komma överens ska tvisten lösas i enlighet med EU:s lagstiftning.

Product added to wishlist