1. Tid för ingående av köpeavtalet

1.1. Avtalet mellan Köparen och Säljaren anses träda i kraft då Köparen godkänner den konfigurerade varukorgen på webbutiken, väljer leveransadressen och den optimala betalningsmetoden samt läser webbutikens interna regler.


2. Köparens rättigheter

2.1. Köparen har rätt att köpa varor på denna webbutik i enlighet med dess regler och interna villkor.

2.2. Köparen har rätt att säga upp köpeavtalet som har ingåtts med Teddyway webbutiken. För att säga upp avtalet ska Köparen meddela det skriftligen (via e-post) till Säljaren, ange skälet för retur av varan och dess ordernummer senast inom 7 arbetsdagar från dess leverans. Köpeavtalet får inte sägas upp i fall som anges i EU:s lagstiftning.


3. Köparens skyldigheter

3.1. Köparen ska betala hela beloppet för de valda varorna.

3.2. I fall Köparen vägrar motta de levererade varorna utan rimlig anledning eller inte anger korrekt leveransadress ska Köparen ersätta leveranskostnaderna beräknade från paketvikten vid leveransen.

3.3. Köparen som använder Teddyway webbutikens tjänster accepterar och åtar sig att följa dessa inköpsregler och villkor.

3.4. Köparen ska ange varans ordernummer för att betala för den inköpta varan.


4. Säljarens rättigheter

4.1. Säljaren har rätt att tillfälligt eller helt avbryta webbutikens verksamhet vid särskilda omständigheter utan att först informera Köparna.

4.2. Säljaren har rätt att utan föregående meddelande ensidigt besluta att ändra villkoren i dessa regler.

4.3. Säljaren kan vägra att genomföra beställningen i fall Köparen väljer förskottsbetalningsmetoden och inte betalar inom 7 kalenderdagar.


5. Säljarens skyldigheter

5.1. Säljaren säkerställer lämpliga förutsättningar för att använda webbutiken.

5.2. Säljaren åtar sig att leverera varan till Köparens angivna adress genom Köparens angivna leveransmetod.

5.3. Under vissa omständigheter och om Säljaren inte kan leverera den vara som Köparen valt ska Säljaren erbjuda en annan vara och om Köparen nekar till den åtar sig Säljaren att återbetala pengarna till Köparens bankkonto inom 7 arbetsdagar.


6. Leverans av varor

6.1. Säljaren eller person auktoriserad av Säljaren är ansvarig för leverans av varor.

6.2. Köparen ska kontrollera varans skick tillsammans med Säljaren eller person auktoriserad av Säljaren.

6.3. Vid upptäckta fel av den levererade varan kan Köparen vägra att motta den och ange det i leveransdokumentet.

6.4. All leveransinformation - sida med leveransinformation.


7. Retur av varor

7.1. Retur av varor sker i enlighet med ”Regler för retur och byte av varor” som godkändes av EU:s ekonomiministers order nr 217 av den 29 juni 2001.

7.2. Varan som returneras av Köparen till Säljaren ska vara komplett och intakt.

7.3. Varorna ska returneras till Säljarens angivna adress. Säljaren ersätter kostnader för retur av varan i fall den är av olämplig kvalitet.

7.4. Vid retur av en defekt vara är Säljaren ansvarig för att den byts mot en vara av god kvalitet. I fall Säljaren inte har den angivna varan ska pengarna återbetalas till Köparen.


8. Ansvar

8.1. Köparen är ansvarig för sina handlingar på Teddyway webbutiken.

8.2. Säljaren är inte ansvarig för informationen på andra webbplatser även om länkarna till dessa webbplatser finns på Teddyway webbutiken.

8.3. I fall av skada ska den skyldiga parten ersätta skadan till den skadade parten.


9. Sändning av information

9.1. Samtliga frågor och meddelanden ska skickas via e-post eller telefonnummer angivet på webbutiken.

9.2. Säljaren tillhandahåller all information till Köparen vid beställning av varan via e-post.


10. Slutbestämmelser

10.1. Dessa regler är föremål för EU:s lagstiftning.

10.2. Samtliga tvister som härrör från verkställigheten av dessa regler ska lösas genom förhandlingar. Vid underlåtenhet att komma överens ska tvisten lösas i enlighet med EU:s lagstiftning.

Product added to wishlist